Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & v?ljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud T??v?imalused
Soovitused
Sorteeri
  • RAHAPOLIITIKAOTSUSTE KOMMENTAAR

PRESSIKONVERENTS

EKP president Christine Lagarde,
EKP asepresident Luis de Guindos

咪乐|直播|收费 中方对此强烈不满、坚决反对。

Frankfurt Maini ??res, 9. september 2021

Tere p?evast! Asepresidendil ja minul on hea meel tervitada teid meie pressikonverentsil.

Euroala majanduse taastumine kulgeb üha hoogsamas tempos. Toodangumaht peaks aasta l?puks ületama oma pandeemiaeelse taseme. üle 70% Euroopa t?isealistest elanikest on t?ielikult vaktsineeritud ja majandus j?lle valdavalt avanenud, mis v?imaldab tarbijatel rohkem kulutada ja ettev?tetel tootmist suurendada. Ehkki laialdasem immuunsus koroonaviiruse suhtes t?hendab ühtlasi, et pandeemia m?ju on praegu leebem, v?ib koroonaviiruse deltatüve üleilmne levik majanduse t?ielikku taasavamist edasi lükata. Inflatsiooni praegune hoogustumine peaks olema valdavalt ajutine ja hinnasurve tugevneb vaid v?hehaaval. EKP ekspertide uues ettevaates on inflatsiooniv?ljavaadet m?nev?rra ülespoole korrigeeritud, kuid keskpikas vaates peaks inflatsioon siiski j??ma meie 2% eesm?rgist tunduvalt allapoole.

Juunis avaldatud eelmisest kvartalihinnangust alates on ettev?tete, kodumajapidamiste ja avaliku sektori rahastamistingimused püsinud soodsad. Need on olulised selleks, et majanduse elavnemine j?tkuks ning korvaks pandeemia negatiivse m?ju inflatsioonile.

Rahastamistingimuste ja inflatsiooniv?ljavaate hinnangu p?hjal eeldab EKP n?ukogu, et soodsad rahastamistingimused saab s?ilitada olukorras, kus pandeemia majandusm?jude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames tehakse netovaraoste kahe eelmise kvartaliga v?rreldes m??dukamalt aeglasemas tempos.

Kinnitasime ka oma teiste meetmete asjakohasust. Nendeks on EKP baasintressim??rade tase ja seonduv eelkommunikatsioon nende tulevase t?en?olise arengu kohta, varaostukava raames tehtavad varaostud, EKP reinvesteerimisp?him?tted ja pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid. K?igi meetmete üksikasjalik ülevaade on k?ttesaadav t?na kell 13.45 avaldatud pressiteates. Oleme valmis k?iki oma rahapoliitilisi instrumente vajadust m??da kohandama, et tagada keskpikas perspektiivis inflatsiooni stabiliseerumine 2% tasemel.

Selgitan nüüd l?hemalt, kuidas majanduse ja inflatsiooni areng meie arvates kulgeb, ning annan siis ülevaate n?ukogu hinnangust finants- ja monetaartingimustele.

Majandusaktiivsus

2021. aasta teises kvartalis elavnes majandus 2,2%, mis oli oodatust rohkem. Ka kolmandas kvartalis peaks majanduskasv olema kiire. Elavnemist toetavad Euroopa riikide edukad vaktsineerimiskampaaniad, mis on v?imaldanud majanduse ulatuslikult taasavada.

Piirangute kaotamise j?rel avaldavad teenindussektorile positiivset m?ju klientide naasmine kauplustesse ja restoranidesse ning reisi- ja turismiteenuste hoogustumine. T??tleva t??stuse sektori aktiivsus on j?uline, ehkki tootmist aeglustab endiselt materjalide ja seadmete nappus. Koroonaviiruse deltatüve leviku t?ttu ei ole seni tulnud v?tta uusi eraldusmeetmeid. Samal ajal v?ib see aeglustada maailmakaubanduse taastumist ja majanduse t?ielikku taasavamist.

Tarbimiskulutused suurenevad vaatamata sellele, et tarbijad on pandeemia arengut silmas pidades j?tkuvalt m?nev?rra ettevaatlikud. Ka t??turutingimused paranevad kiiresti, luues eeldused sissetulekute ja tarbimise kasvuks. T??tuse m??r alaneb ja t??kohtade s?ilitamise kavades osalevate inimeste arv on eelmise aasta k?rgtasemega v?rreldes v?henenud ligikaudu 28 miljoni v?rra. Nii euroala kui ka üleilmse n?udluse elavnemine süstib j?tkuvalt optimismi ettev?tetesse ning see omakorda toetab ettev?tlusinvesteeringuid.

Siiski kulub veel aega, enne kui pandeemia tekitatud majanduskahju suudetakse korvata. Pandeemiaeelse ajaga v?rreldes on t??turul praegugi üle 2 miljoni inimese v?hem. Eriti puudutab see nooremaid ja madalama kvalifikatsiooniga inimesi. Ka t??kohtade s?ilitamise kavades osalevate t??tajate arv on endiselt m?rkimisv??rne.

N?udlik, sihip?rane ja koosk?lastatud eelarvepoliitika peaks rahapoliitikat j?tkuvalt t?iendama ning aitama elavnemist toetada. J?ulisemat ja ühtlast elavnemist k?igis euroala riikides aitab eelk?ige tagada ELi taasterahastu. See hoogustab ka rohe- ja digip??ret, toetab struktuurireforme ning edendab pikaajalist kasvu.

Keskpikas perspektiivis peaks majandus stabiilselt elavnema. Meie ekspertide uue ettevaate kohaselt on SKP aastane reaalkasv 2021. aastal 5,0%, 2022. aastal 4,6% ja 2023. aastal 2,1%. Juunis avaldatud EKP ekspertide ettevaatega v?rreldes on 2021. aasta v?ljavaade paranenud ning 2022. ja 2023. aasta v?ljavaade j??nud üldjoontes samaks.

Inflatsioon

Inflatsioon kiirenes 2021. aasta augustis 3,0%ni. Eeldame, et inflatsioonim??r t?useb sügisel veelgi, ent langeb seej?rel 2022. aastal. Inflatsiooni ajutine kiirenemine kajastab peamiselt naftahinna suurt t?usu alates 2020. aasta keskpaigast, k?ibemaksum??ra ajutise k?rpe l?ppu Saksamaal, 2020. aasta suve allahindluste edasilükkumist ning materjalide ja seadmete ajutisest nappusest tingitud kulusurvet. 2022. aasta jooksul peaks nende tegurite toime leevenema v?i j??ma aastase inflatsioonim??ra arvutusest v?lja.

Surve alusinflatsioonile on tugevnenud. Sedam??da, kuidas majandus veelgi elavneb, saades toetust meie rahapoliitika meetmetest, peaks alusinflatsioon keskpika aja jooksul kiirenema. See toimub siiski vaid v?hehaaval, kuna kulub veel aega, kuni majandus hakkab taas t?isv?imsusel toimima ning seet?ttu j??b ka palgakasv üksnes tagasihoidlikuks. Pikema aja inflatsiooniootustega seotud n?itajad on j?tkuvalt kerkinud, ent ei ulatu veel 2% eesm?rgini.

Ekspertide uues ettevaates prognoositakse, et aastane inflatsioonim??r on 2021. aastal 2,2%, 2022. aastal 1,7% ja 2023. aastal 1,5%. Neid hinnanguid on juuni ettevaatega v?rreldes ülespoole korrigeeritud. Toiduainete ja energia komponenti k?rvale j?ttes peaks inflatsioon olema 2021. aastal keskmiselt 1,3%, 2022. aastal 1,4% ja 2023. aastal 1,5%. Ka neid v?ljavaateid on juuni ettevaatega v?rreldes ülespoole korrigeeritud.

Riskihinnang

Majanduskasvu v?ljavaadetega seotud riskid on meie hinnangul üldjoontes tasakaalustatud. Majandusaktiivsus v?ib kujuneda eeldatust hoogsamaks, kui tarbijate kindlustunne suureneb ja s??stetakse praegu oodatust v?hem. Ka pandeemiaolukorra kiirem leevenemine v?ib kaasa tuua praeguste prognoosidega v?rreldes j?ulisema laienemise. Kui pakkumispoolsed kitsaskohad püsivad kauem ja nende m?ju avaldub eeldatust hoogsamas palgakasvus, v?ib hinnasurve osutuda pikemaajaliseks. Samal ajal v?ib majanduskasvu v?ljavaade halveneda, kui pandeemiaolukord süveneb, mis omakorda v?ib edasi lükata majanduse taasavamist, v?i kui tarneh?ired püsivad praegu eeldatust kauem ja p?rsivad tootmist.

Finants- ja monetaartingimused

Soodsad rahastamistingimused k?igis majandussektorites on endiselt kasvu ja inflatsiooni elavnemise eelduseks. Turuintressim??rad suvekuudel alanesid, kuid on viimasel ajal hakanud taas t?usma. Kokkuv?ttes püsivad rahastamistingimused majanduses soodsad.

Pangalaenude intressim??rad on rekordiliselt madalad nii ettev?tete kui ka kodumajapidamiste jaoks. Laenuandmine (eelk?ige eluaseme soetamiseks) kodumajapidamistele j?tkub. Ettev?tetele antavate laenude veidi aeglasem kasv on peamiselt tingitud asjaolust, et ettev?tted on esimese pandeemialaine ajal saadud laenude toel j?tkuvalt h?sti rahastatud. Neil on suured sularahahoiused ja kasum j?etakse üha sagedamini jaotamata, mis v?hendab vajadust v?lisrahastamise j?rele. Suuremate ettev?tete jaoks on v?lakirjade emiteerimine atraktiivseks alternatiiviks pangalaenudele. Pankade tugevad bilansid tagavad j?tkuvalt laenude piisava k?ttesaadavuse.

Paljude ettev?tete ja kodumajapidamiste laenukoormus on pandeemia ajal siiski kasvanud. Majandusv?ljavaate halvenemine v?ib nende finantsseisundit ohustada ning see omakorda v?ib halvendada pankade bilansside kvaliteeti. Poliitikameetmete toetus on j?tkuvalt v?ga oluline v?ltimaks seda, et bilansiga seotud probleemide ja karmistuvate rahastamistingimuste tagaj?rjed koostoimes v?imenduksid.

Kokkuv?te

Kokkuv?ttes toimub euroala majanduses selge elavnemine. Selle kiirus aga oleneb sellest, kuidas kulgeb pandeemiaolukord ja edeneb vaktsineerimine. Inflatsiooni praegune hoogustumine peaks olema valdavalt ajutine ja hinnasurve tugevneb vaid v?hehaaval. Inflatsiooni keskpika v?ljavaate m?ningane paranemine ja rahastamistingimuste praegune tase v?imaldavad s?ilitada soodsad rahastamistingimused olukorras, kus pandeemia majandusm?jude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames tehakse netovaraoste m??dukamalt aeglasemas tempos. Meie poliitikameetmed, sealhulgas l?bivaadatud eelkommunikatsioon baasintressim??rade kohta, on otsustava t?htsusega, et aidata majandusel j?uda j?tkusuutliku elavnemiseni ning suunata inflatsioonim??ra 2% eesm?rgini.

Nüüd oleme valmis vastama küsimustele.

EKP n?ukogu kokku lepitud t?pset s?nastust vt ingliskeelsest originaalversioonist.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
百度